Skip to content

Service
contract

Service
contract

Op dit Service Contract zijn de algemene voorwaarden van TopAirco van toepassing

TopAirco verplicht zich tot de volgende inspanningsverbintenis:
Het eenmaal per jaar door een STEK-erkend monteur laten uitvoeren van een grondige inspectie- en preventieve onderhoudsbeurt, bestaande uit de onderstaande werkzaamheden:
a. Meten van de capaciteit van de koelmachine.
b. Controle en reiniging van de binnenunit en de buitenunit.
c. Controle van alle elektronische componenten, zoals magneetschakelaars, timers, relais, etc.
d. Controle van alle regelingen en beveiligingen.
e. Corrigeren van alle beveiligingscomponenten op basis van fabrieksspecificaties.
f. Testen op koelmiddellekkage volgens de nieuwe CFK-wetgeving.
g. Controle en eventueel reiniging van de luchtfilter(s).
h. Smeren van de eventueel aanwezige motor- en fan aslagers.
i. Controle van de leidingisolatie op beschadiging.
j. Het verzorgen van de benodigde rapportage i.v.m. wettelijk voorgeschreven STEK-eisen.
k. Algehele inspectie op de totale installatie.

Het abonnement is inclusief:

 1. Advies m.b.t. op korte of lange termijn te verrichten noodzakelijke onderhoud en/ofreparatiewerkzaamheden.
 2. Voor de preventieve onderhoudsbeurt noodzakelijke specifieke reiniging- en smeermiddelen en kleinmateriaal.
 3. Voorrijkosten en arbeidsloon voor een preventieve onderhoudsbeurt.

Als extra service bieden wij u:

 1. Opname in ons geautomatiseerde servicesysteem zodat uw gegevens up to date blijven en wij snelle service kunnen bieden.
 2. Het wettelijk verplichte logboek inclusief benodigde certificaten en machine kenplaten.
 3. Voorrang bij storingen en andere onderhoudswerkzaamheden op niet topairco.nl abonnees.

Het abonnement is exclusief:

 1. Reparatiewerkzaamheden die niet onder de garantie vallen. Deze zullen tegen de geldende tarieven vanuurloon, materiaal en voorrijkosten worden uitgevoerd.
 2. Storingen ontstaan door het gebruik van apparatuur niet volgens de geldende aanwijzingen engebruiksvoorschriften. Storingen ontstaan door het onvoldoende schoonhouden van het/de stoffilter(s). Het reinigen en vervangen van het/de stoffilter(s) valt onder de normale gebruiksvoorschriften en is derhalve uitgesloten. Storingen ten gevolge van lege batterijen in de afstandsbediening en bedieningsfouten. Storingen ten gevolge van onderhoud of werkzaamheden verricht door derden.
 3. Verbruikte overige materialen; deze worden op nacalculatiebasis aan u gefactureerd.
 4. Het tussentijds verhelpen van storingen en defecten aan de apparatuur die niet onder de garantie vallen.
 5. Werkzaamheden aan water toe- en afvoerleiding.
 6. Elektrotechnische werkzaamheden vallend buiten de interne bedrading en hoofdschakelaar van debetreffende apparatuur (stuurstroomcircuit uitgezonderd).
 7. Wijziging van apparatuur of wijziging van de locatie van de apparatuur.
 8. Kosten van onderdelen en accessoires (onderdelen met uitzondering van de garantieperiode).
 9. Werkzaamheden die op grond van plaatselijke voorschriften moeten worden uitgevoerd.
 10. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Voor werkzaamheden dieop uw verzoek buiten deze tijdstippen worden uitgevoerd, geldt een overwerktoeslag van 50% eveneens alsop zaterdagen. Op zon- en feestdagen geldt een toeslag van 100%.
 11. Gemaakte kosten voor het noodzakelijk inschakelen van derden of het huren van groot materieel.

Uitvoering
Op initiatief van TopAirco zal een STEK-erkend monteur met u een afspraak maken voor het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden. Deze monteur is geselecteerd op vakbekwaamheid en serviceniveau. De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Bent u op het afgesproken tijdstip niet aanwezig, dan worden de gemaakte reiskosten en uren aan u doorberekend.

Back To Top